Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 1 juni 2017 - Bryssel

2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från ledamöterna: resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen)

- Ivan Jakovčić och Jozo Radoš. Förslag till resolution om organdonation (B8-0287/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Dominique Martin. Förslag till resolution om andelen kvinnor i bolagsstyrelser (B8-0288/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

FEMM

- Lorenzo Fontana. Förslag till resolution om finansiering av icke-statliga organisationer (B8-0289/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Nuno Melo. Förslag till resolution om vildkaninens tillbakagång (B8-0291/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy