Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 1 juni 2017 - Bryssel

3. Risk för politiskt missbruk av medier i Tjeckien (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: Risk för politiskt missbruk av medier i Tjeckien (2017/2696(RSP))

Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Luděk Niedermayer för PPE-gruppen, Pavel Poc för S&D-gruppen, Jan Zahradil för ECR-gruppen, Pavel Telička för ALDE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Rolandas Paksas för EFDD-gruppen, Ingeborg Gräßle, Ana Gomes, Evžen Tošenovský, Jaromír Kohlíček, Michaela Šojdrová, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jaromír Štětina; Monika Beňová, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tomáš Zdechovský; Zdzisław Krasnodębski, Carlos Coelho, Bogusław Liberadzki och Pirkko Ruohonen-Lerner.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Milan Zver, Maria Grapini, Marek Jurek, Georgios Epitideios, Tomáš Zdechovský, Olga Sehnalová, Notis Marias, Richard Sulík, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jiří Pospíšil; Tibor Szanyi.

Talare: Cecilia Malmström.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy