Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/0134(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0028/2016

Ingediende teksten :

A8-0028/2016

Debatten :

PV 01/06/2017 - 4
CRE 01/06/2017 - 4

Stemmingen :

PV 01/06/2017 - 7.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0237

Notulen
Donderdag 1 juni 2017 - Brussel

4. Uniform visummodel ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1683/1995 van 29 mei 1995 betreffende de invoering van een uniform visummodel [COM(2015)0303 - C8-0164/2015- 2015/0134(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0028/2016)

Sylvia-Yvonne Kaufmann leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Angel Dzhambazki (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Carlos Coelho, namens de PPE-Fractie, Caterina Chinnici, namens de S&D-Fractie, Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, Gérard Deprez, namens de ALDE-Fractie, Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, Gerard Batten, namens de EFDD-Fractie, Franz Obermayr, namens de ENF-Fractie, Diane James, niet-fractiegebonden lid, die weigert een "blauwe kaart"-vraag van Michael Theurer te accepteren, Maria Grapini en Bronis Ropė.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Gilles Lebreton, Eleftherios Synadinos, Tonino Picula en Angelo Ciocca.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie) en Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.6 van de notulen van 1.6.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid