Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0134(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0028/2016

Ingivna texter :

A8-0028/2016

Debatter :

PV 01/06/2017 - 4
CRE 01/06/2017 - 4

Omröstningar :

PV 01/06/2017 - 7.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0237

Protokoll
Torsdagen den 1 juni 2017 - Bryssel

4. Enhetlig utformning av visumhandlingar ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1683/1995 av den 29 maj 1995 om en enhetlig utformning av visumhandlingar [COM(2015)0303 - C8-0164/2015- 2015/0134(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0028/2016)

Sylvia-Yvonne Kaufmann redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: Angel Dzhambazki (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Carlos Coelho för PPE-gruppen, Caterina Chinnici för S&D-gruppen, Ruža Tomašić för ECR-gruppen, Gérard Deprez för ALDE-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, Gerard Batten för EFDD-gruppen, Franz Obermayr för ENF-gruppen, Diane James, grupplös, som avböjde en fråga ("blått kort") från Michael Theurer; Maria Grapini och Bronis Ropė.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: Gilles Lebreton, Eleftherios Synadinos, Tonino Picula och Angelo Ciocca.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo och Notis Marias.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen) och Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.6 i protokollet av den 1.6.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy