Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2085(INL)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0152/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0152/2017

Συζήτηση :

PV 01/06/2017 - 5
CRE 01/06/2017 - 5

Ψηφοφορία :

PV 01/06/2017 - 7.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0235

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017 - Βρυξέλλες

5. Προστασία ευάλωτων ενηλίκων (συζήτηση)
CRE

Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την προστασία των ευάλωτων ενηλίκων [2015/2085(INL)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Joëlle Bergeron (A8-0152/2017)

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Η Joëlle Bergeron παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Victor Negrescu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, António Marinho e Pinto, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Κώστας Χρυσόγονος, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Rosa Estaràs Ferragut, Michela Giuffrida, Ángela Vallina, Pavel Svoboda και Bogusław Liberadzki.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Ruža Tomašić και Maria Grapini.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Joëlle Bergeron.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 1.6.2017.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 10.45 και επαναλαμβάνεται στις 11.30.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου