Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2085(INL)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0152/2017

Ingivna texter :

A8-0152/2017

Debatter :

PV 01/06/2017 - 5
CRE 01/06/2017 - 5

Omröstningar :

PV 01/06/2017 - 7.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0235

Protokoll
Torsdagen den 1 juni 2017 - Bryssel

5. Skydd för utsatta vuxna (debatt)
CRE

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om skydd för utsatta vuxna [2015/2085(INL)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Joëlle Bergeron (A8-0152/2017)

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Joëlle Bergeron redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Victor Negrescu för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, António Marinho e Pinto för ALDE-gruppen, Kostas Chrysogonos för GUE/NGL-gruppen, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Rosa Estaràs Ferragut, Michela Giuffrida, Ángela Vallina, Pavel Svoboda och Bogusław Liberadzki.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Ruža Tomašić och Maria Grapini.

Talare: Věra Jourová och Joëlle Bergeron.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.4 i protokollet av den 1.6.2017.

(Sammanträdet avbröts kl. 10.45 och återupptogs kl. 11.30.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy