Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0374(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0189/2017

Внесени текстове :

A8-0189/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 01/06/2017 - 7.2

Приети текстове :

P8_TA(2017)0233

Протокол
Четвъртък, 1 юни 2017 г. - Брюксел

7.2. Ставки на данъка върху добавената стойност за книги, вестници и периодични издания * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на ставките на данъка върху добавената стойност за книги, вестници и периодични издания [COM(2016)0758 - C8-0529/2016- 2016/0374(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Tom Vandenkendelaere (A8-0189/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA-PROV(2017)0233)

Правна информация - Политика за поверителност