Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0308(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0193/2017

Ingivna texter :

A8-0193/2017

Debatter :

PV 31/05/2017 - 16
CRE 31/05/2017 - 16

Omröstningar :

PV 01/06/2017 - 7.5
CRE 01/06/2017 - 7.5
Röstförklaringar
PV 04/07/2017 - 6.11
CRE 04/07/2017 - 6.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0236
P8_TA(2017)0285

Protokoll
Torsdagen den 1 juni 2017 - Bryssel

7.5. Införande av tillfälliga autonoma handelsåtgärder till förmån för Ukraina ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av tillfälliga autonoma handelsåtgärder till förmån för Ukraina som komplement till de handelsmedgivanden som finns tillgängliga inom ramen för associeringsavtalet [COM(2016)0631 - C8-0392/2016- 2016/0308(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA-PROV(2017)0236)

Talare: Jarosław Wałęsa yttrade sig efter omröstningen för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände denna begäran.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy