Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2586(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0387/2017

Συζήτηση :

PV 31/05/2017 - 13
CRE 31/05/2017 - 13

Ψηφοφορία :

PV 01/06/2017 - 7.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017 - Βρυξέλλες

7.10. Η νέα Ευρωπαϊκή Συναίνεση για την Ανάπτυξη - ο κόσμος μας, η αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0387/2017 και B8-0390/2017 (2017/2586(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0387/2017

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0390/2017

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2017)0241)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου