Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2692(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0383/2017

Συζήτηση :

PV 31/05/2017 - 15
CRE 31/05/2017 - 15

Ψηφοφορία :

PV 01/06/2017 - 7.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0243

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017 - Βρυξέλλες

7.12. Καταπολέμηση του αντισημιτισμού (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0383/2017 και B8-0388/2017 (2017/2692(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0383/2017

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2017)0243)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0388/2017 καταπίπτει.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου