Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 1 юни 2017 г. - Брюксел

7. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


7.1. Искане за снемане на имунитета на Бела Ковач (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

7.2. Ставки на данъка върху добавената стойност за книги, вестници и периодични издания * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

7.3. Свързаността с интернет за целите на растежа, конкурентоспособността и сближаването: европейското общество в ерата на гигабитовия интернет и технологиите от пето поколение (5G) (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

7.4. Защита на уязвимите пълнолетни лица (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

7.5. Въвеждане на временни автономни търговски мерки за Украйна ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

7.6. Единен формат за визи ***I (гласуване)

7.7. Многогодишна рамка за Агенцията на ЕС за основните права за периода 2018 - 2022 г. *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

7.8. Многогодишна рамка за Агенцията на ЕС за основните права за периода 2018 - 2022 г. (гласуване)

7.9. Цифровизация на европейската промишленост (гласуване)

7.10. Нов Европейски консенсус за развитие - нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще (гласуване)

7.11. Устойчивостта като стратегически приоритет на външната дейност на ЕС (гласуване)

7.12. Борба с антисемитизма (гласуване)

7.13. Конференция на ООН на високо равнище за подпомагане на изпълнението на ЦУР 14 (Конференция на ООН относно океаните) (гласуване)
Правна информация - Политика за поверителност