Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017 - Βρυξέλλες

7. Ώρα των ψηφοφοριών
CRE

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


7.1. Αίτηση άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Béla Kovács (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

7.2. Συντελεστές του φόρου προστιθέμενης αξίας για βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

7.3. Διαδικτυακή συνδεσιμότητα για ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και συνοχή: η ευρωπαϊκή κοινωνία των gigabit και του 5G (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

7.4. Προστασία ευάλωτων ενηλίκων (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

7.5. Εφαρμογή προσωρινών αυτόνομων εμπορικών μέτρων για την Ουκρανία ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

7.6. Θεώρηση ενιαίου τύπου ***I (ψηφοφορία)

7.7. Πολυετές πλαίσιο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2018-2022 *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

7.8. Πολυετές πλαίσιο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2018-2022 (ψηφοφορία)

7.9. Ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας (ψηφοφορία)

7.10. Η νέα Ευρωπαϊκή Συναίνεση για την Ανάπτυξη - ο κόσμος μας, η αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας (ψηφοφορία)

7.11. Η ανθεκτικότητα ως στρατηγική προτεραιότητα της εξωτερικής δράσης της ΕΕ (ψηφοφορία)

7.12. Καταπολέμηση του αντισημιτισμού (ψηφοφορία)

7.13. Διάσκεψη υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ για την υποστήριξη της υλοποίησης του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης 14 (Διάσκεψη του ΟΗΕ για τους ωκεανούς) (ψηφοφορία)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου