Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Četvrtak, 1. lipnja 2017. - Bruxelles

7. Glasovanje
CRE

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


7.1. Zahtjev za ukidanje imuniteta Béli Kovácsu (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Béli Kovácsu [2016/2266(IMM)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Heidi Hautala (A8-0203/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA-PROV(2017)0232)


7.2. Stope poreza na dodanu vrijednost koje se primjenjuju na knjige, novine i časopise * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu stopa poreza na dodanu vrijednost koje se primjenjuju na knjige, novine i časopise [COM(2016)0758 - C8-0529/2016- 2016/0374(CNS)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Tom Vandenkendelaere (A8-0189/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA-PROV(2017)0233)


7.3. Internetska povezivost za rast, konkurentnost i koheziju: europsko gigabitno društvo i 5G (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o internetskoj povezivosti za rast, konkurentnost i koheziju: europsko gigabitno društvo i 5G [2016/2305(INI)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestitelj: Michał Boni (A8-0184/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA-PROV(2017)0234)

Govori


Arne Gericke, nakon glasovanja.


7.4. Zaštita ranjivih odraslih osoba (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće s preporukama Komisiji o zaštiti ranjivih odraslih osoba [2015/2085(INL)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Joëlle Bergeron (A8-0152/2017)

(većina zastupnika u Parlamentu)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA-PROV(2017)0235)


7.5. Uvođenje privremenih autonomnih trgovinskih mjera za Ukrajinu ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju privremenih autonomnih trgovinskih mjera za Ukrajinu kojima se dopunjuju trgovinske povlastice predviđene Sporazumom o pridruživanju [COM(2016)0631 - C8-0392/2016- 2016/0308(COD)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA-PROV(2017)0236)

Jarosław Wałęsa je poslije glasovanja zatražio da se u skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika predmet vrati nadležnom odboru na međuinstitucionalne pregovore. Parlament je odobrio taj zahtjev.


7.6. Jedinstveni obrazac za vize ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1683/1995 od 29. svibnja 1995. o utvrđivanju jedinstvenog obrasca za vize [COM(2015)0303 - C8-0164/2015- 2015/0134(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0028/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Usvojen (P8_TA-PROV(2017)0237)


7.7. Višegodišnji okvir Agencije Europske unije za temeljna prava za 2018. – 2022. *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o uspostavi Višegodišnjeg okvira Agencije Europske unije za temeljna prava za 2018. – 2022. [14423/2016 - C8-0528/2016- 2016/0204(APP)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Angelika Mlinar (A8-0177/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7)

NACRT ODLUKE VIJEĆA

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA-PROV(2017)0238)


7.8. Višegodišnji okvir Agencije Europske unije za temeljna prava za 2018. – 2022. (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B8-0384/2017 (2017/2702(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2017)0239)


7.9. Digitalizacija europske industrije (glasovanje)

Izvješće o digitalizaciji europske industrije [2016/2271(INI)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestitelj: Reinhard Bütikofer (A8-0183/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2017)0240)


7.10. Novi Europski konsenzus o razvoju – naš svijet, naše dostojanstvo, naša budućnost (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0387/2017 i B8-0390/2017 (2017/2586(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-0387/2017

Odbijeno

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-0390/2017

Usvojen (P8_TA-PROV(2017)0241)


7.11. Otpornost kao strateški prioritet vanjskog djelovanja EU-a (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B8-0381/2017 (2017/2594(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2017)0242)


7.12. Borba protiv antisemitizma (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0383/2017 i B8-0388/2017 (2017/2692(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-0383/2017

Usvojen (P8_TA-PROV(2017)0243)

(Prijedlog rezolucije B8-0388/2017 se ne razmatra.)


7.13. Konferencija UN-a na visokoj razini za potporu provođenju održivoga razvojnoga cilja br. 14 (Konferencija UN-a o oceanima) (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B8-0382/2017 (2017/2653(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2017)0244)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti