Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 1 juni 2017 - Brussel

7. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


7.1. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Béla Kovács (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

7.2. Btw-tarieven op boeken, kranten en tijdschriften * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

7.3. Internettoegang voor groei, concurrentievermogen en cohesie: Europese gigabitmaatschappij en 5G (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

7.4. Bescherming van kwetsbare volwassenen (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

7.5. Invoering van tijdelijke autonome handelsmaatregelen voor Oekraïne ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

7.6. Uniform visummodel ***I (stemming)

7.7. Meerjarenkader voor 2018-2022 voor het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

7.8. Meerjarenkader voor 2018-2022 voor het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (stemming)

7.9. De digitalisering van de Europese industrie (stemming)

7.10. De nieuwe Europese consensus inzake ontwikkeling - onze wereld, onze waardigheid, onze toekomst (stemming)

7.11. Veerkracht als een strategische prioriteit van het extern beleid van de EU (stemming)

7.12. Bestrijding van antisemitisme (stemming)

7.13. VN-conferentie op hoog niveau ter ondersteuning van de verwezenlijking van duurzame-ontwikkelingsdoelstelling 14 (VN-Oceaanconferentie) (stemming)
Juridische mededeling - Privacybeleid