Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 1. června 2017 - Brusel

8. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Michał Boni - A8-0184/2017
Michela Giuffrida, Daniel Hannan, Petras Auštrevičius, Momchil Nekov, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil a Seán Kelly

zpráva Joëlle Bergeron - A8-0152/2017
Daniel Hannan a Reinhard Bütikofer k vystoupení předchozího řečníka, Notis Marias a Jiří Pospíšil

zpráva Jarosław Wałęsa - A8-0193/2017
Momchil Nekov, Petras Auštrevičius, Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Charles Tannock, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil a Seán Kelly

zpráva Sylvia-Yvonne Kaufmann - A8-0028/2016
Notis Marias

zpráva Angelika Mlinar - A8-0177/2017
Monica Macovei, Bruno Gollnisch a Ruža Tomašić

návrh usnesení o víceletém rámci pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na roky 2018–2022 (2017/2702(RSP)) (B8-0384/2017)
Bruno Gollnisch

zpráva Reinhard Bütikofer - A8-0183/2017
Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Maria Spyraki, Momchil Nekov, Stanislav Polčák, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Stefano Maullu a Seán Kelly

návrh usnesení o společném prohlášení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě, Evropského parlamentu a Komise o novém Evropském konsensu o rozvoji – Náš svět, naše důstojnost, naše budoucnost (2017/2586(RSP)) (B8-0390/2017)
José Inácio Faria, Bruno Gollnisch a Ruža Tomašić

návrh usnesení o odolnosti jakožto strategické prioritě vnější činnosti EU (2017/2594(RSP)) (B8-0314/2017)
Diane James a Andrejs Mamikins

návrh usnesení o boji s antisemitismem (2017/2692(RSP)) (B8-0388/2017)
Diane James, Michaela Šojdrová, Jan Zahradil, Pascal Durand, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Charles Tannock a Mairead McGuinness

návrh usnesení o konferenci OSN na vysoké úrovni, která má podpořit dosažení cíle udržitelného rozvoje č. 14 (konference OSN o oceánech) (2017/2653(RSP)) (B8-0382/2017)
Estefanía Torres Martínez.

Právní upozornění - Ochrana soukromí