Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 1. kesäkuuta 2017 - Bryssel

8. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Michał Boni - A8-0184/2017
Michela Giuffrida, Daniel Hannan, Petras Auštrevičius, Momchil Nekov, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil ja Seán Kelly

Mietintö Joëlle Bergeron - A8-0152/2017
Daniel Hannan ja edellisen puhujan puheenvuorosta Reinhard Bütikofer, Notis Marias ja Jiří Pospíšil

Mietintö Jarosław Wałęsa - A8-0193/2017
Momchil Nekov, Petras Auštrevičius, Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Charles Tannock, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil ja Seán Kelly

Mietintö Sylvia-Yvonne Kaufmann - A8-0028/2016
Notis Marias

Mietintö Angelika Mlinar - A8-0177/2017
Monica Macovei, Bruno Gollnisch ja Ruža Tomašić

Päätöslauselmaesitys EU:n perusoikeusviraston monivuotisesta toimintakehyksestä 2018–2022 (2017/2702(RSP)) (B8-0384/2017)
Bruno Gollnisch

Mietintö Reinhard Bütikofer - A8-0183/2017
Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Maria Spyraki, Momchil Nekov, Stanislav Polčák, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Stefano Maullu ja Seán Kelly

Päätöslauselmaesitys neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien, Euroopan parlamentin ja komission yhteisestä julkilausumasta ”Uusi kehityspolitiikkaa koskeva eurooppalainen konsensus – meidän maailmamme, meidän ihmisarvomme, meidän tulevaisuutemme” (2017/2586(RSP)) (B8-0390/2017)
José Inácio Faria, Bruno Gollnisch ja Ruža Tomašić

Päätöslauselmaesitys: Selviytymiskyky EU:n ulkoisen toiminnan strategisena prioriteettina (2017/2594(RSP)) (B8-0314/2017)
Diane James ja Andrejs Mamikins

Päätöslauselmaesitys antisemitismin torjunnasta (2017/2692(RSP)) (B8-0388/2017)
Diane James, Michaela Šojdrová, Jan Zahradil, Pascal Durand, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Charles Tannock ja Mairead McGuinness

Päätöslauselmaesitys YK:n korkean tason konferenssista kestävän kehityksen tavoitteen 14 toteuttamisen tukemiseksi (YK:n valtamerikonferenssi) (2017/2653(RSP)) (B8-0382/2017)
Estefanía Torres Martínez.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö