Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Četvrtak, 1. lipnja 2017. - Bruxelles

8. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasova u pisanom obliku:

Obrazloženja glasova u pisanom obliku u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta u dijelu namijenjenom zastupnicima.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće: Michał Boni - A8-0184/2017
Michela Giuffrida, Daniel Hannan, Petras Auštrevičius, Momchil Nekov, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Seán Kelly;

Izvješće: Joëlle Bergeron - A8-0152/2017
Daniel Hannan i Reinhard Bütikofer, o izlaganju prethodnog govornika, Notis Marias i Jiří Pospíšil

Izvješće: Jarosław Wałęsa - A8-0193/2017
Momchil Nekov, Petras Auštrevičius, Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Charles Tannock, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil i Seán Kelly

Izvješće: Sylvia-Yvonne Kaufmann - A8-0028/2016
Notis Marias

Izvješće: Angelika Mlinar - A8-0177/2017
Monica Macovei, Bruno Gollnisch i Ruža Tomašić

Prijedlog rezolucije o višegodišnjem okviru Agencije Europske unije za temeljna prava za 2018. – 2022. (2017/2702(RSP)) (B8-0384/2017)
Bruno Gollnisch

Izvješće: Reinhard Bütikofer - A8-0183/2017
Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Maria Spyraki, Momchil Nekov, Stanislav Polčák, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Stefano Maullu i Seán Kelly

Prijedlog rezolucije o Zajedničkoj izjavi Vijeća i predstavnika vlada država članica koji se sastaju unutar Vijeća, Europskog parlamenta i Komisije o novom Europskom konsenzusu o razvoju – Naš svijet, naše dostojanstvo, naša budućnost (2017/2586(RSP)) (B8-0390/2017)
José Inácio Faria, Bruno Gollnisch i Ruža Tomašić

Prijedlog rezolucije: Otpornost kao strateški prioritet vanjskog djelovanja EU-a (2017/2594(RSP)) (B8-0314/2017)
Diane James i Andrejs Mamikins

Prijedlog rezolucije o suzbijanju antisemitizma (2017/2692(RSP)) (B8-0388/2017)
Diane James, Michaela Šojdrová, Jan Zahradil, Pascal Durand, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Charles Tannock i Mairead McGuinness

Prijedlog rezolucije o Konferenciji UN-a na visokoj razini o potpori provedbi cilja održivog razvoja br. 14 (Konferencija UN-a o oceanima) (2017/2653(RSP)) (B8-0382/2017)
Estefanía Torres Martínez.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti