Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2017 m. birželio 1 d. - Briuselis

8. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: Michał Boni - A8-0184/2017
Michela Giuffrida, Daniel Hannan, Petras Auštrevičius, Momchil Nekov, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil ir Seán Kelly;

Pranešimas: Joëlle Bergeron - A8-0152/2017
Daniel Hannan ir Reinhard Bütikofer, dėl pirmiau kalbėjusio prelegento kalbos, Notis Marias ir Jiří Pospíšil

Pranešimas: Jarosław Wałęsa - A8-0193/2017
Momchil Nekov, Petras Auštrevičius, Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Charles Tannock, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil ir Seán Kelly

Pranešimas: Sylvia-Yvonne Kaufmann - A8-0028/2016
Notis Marias

Pranešimas: Angelika Mlinar - A8-0177/2017
Monica Macovei, Bruno Gollnisch ir Ruža Tomašić

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2018–2017 m. daugiametės programos (2017/2702(RSP)) (B8-0384/2017)
Bruno Gollnisch

Pranešimas: Reinhard Bütikofer - A8-0183/2017
Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Maria Spyraki, Momchil Nekov, Stanislav Polčák, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Stefano Maullu ir Seán Kelly

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Tarybos, Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų, Europos Parlamento ir Komisijos bendro pareiškimo dėl naujojo Europos konsensuso dėl vystymosi „Mūsų pasaulis, mūsų orumas, mūsų ateitis“ (2017/2586(RSP)) (B8-0390/2017)
José Inácio Faria, Bruno Gollnisch ir Ruža Tomašić

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: Atsparumas kaip strateginis ES išorės veiksmų prioritetas (2017/2594(RSP)) (B8-0314/2017)
Diane James ir Andrejs Mamikins.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su antisemitizmu (2017/2692(RSP)) (B8-0388/2017)
Diane James, Michaela Šojdrová, Jan Zahradil, Pascal Durand, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Charles Tannock, Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl aukšto lygio JT konferencijos darnaus vystymosi tikslo Nr. 14 įgyvendinimui paremti (JT Vandenyno konferencija) (2017/2653(RSP)) (B8-0382/2017)
Estefanía Torres Martínez.

Teisinė informacija - Privatumo politika