Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
Il-Ħamis, 1 ta' Ġunju 2017 - Brussell

8. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Michał Boni - A8-0184/2017
Michela Giuffrida, Daniel Hannan, Petras Auštrevičius, Momchil Nekov, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil u Seán Kelly

Rapport Joëlle Bergeron - A8-0152/2017
Daniel Hannan u Reinhard Bütikofer, dwar l-intervent tal-kelliem preċedenti, Notis Marias u Jiří Pospíšil

Rapport Jarosław Wałęsa - A8-0193/2017
Momchil Nekov, Petras Auštrevičius, Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Charles Tannock, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil u Seán Kelly

Rapport Sylvia-Yvonne Kaufmann - A8-0028/2016
Notis Marias

Rapport Angelika Mlinar - A8-0177/2017
Monica Macovei, Bruno Gollnisch u Ruža Tomašić

Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-Qafas Pluriennali għall-Aġenzija tal-UE għad-Drittijiet Fundamentali għall-2018-2022 (2017/2702(RSP)) (B8-0384/2017)
Bruno Gollnisch

Rapport Reinhard Bütikofer - A8-0183/2017
Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Maria Spyraki, Momchil Nekov, Stanislav Polčák, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Stefano Maullu u Seán Kelly

Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar stqarrija konġunta mill-Kunsill u mir-rappreżentanti tal-gvernijiet tal-Istati Membri mlaqqgħin fi ħdan il-Kunsill, il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni dwar il-Kunsens Ewropew għall-Iżvilupp il-ġdid – id-Dinja tagħna, id-Dinjità tagħna, il-Futur tagħna (2017/2586(RSP)) (B8-0390/2017)
José Inácio Faria, Bruno Gollnisch u Ruža Tomašić

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: Ir-reżiljenza bħala prijorità strateġika tal-azzjoni esterna tal-UE (2017/2594(RSP)) (B8-0314/2017)
Diane James u Andrejs Mamikins

Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ġlieda kontra l-anti-Semitiżmu (2017/2692(RSP)) (B8-0388/2017)
Diane James, Michaela Šojdrová, Jan Zahradil, Pascal Durand, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Charles Tannock u Mairead McGuinness

Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-Konferenza ta' Livell Għoli tan-NU b'Appoġġ għall-Implimentazzjoni tal-SDG 14 (Konferenza tan-NU dwar l-Oċeani) (2017/2653(RSP)) (B8-0382/2017)
Estefanía Torres Martínez.

Avviż legali - Politika tal-privatezza