Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 1 juni 2017 - Brussel

8. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Michał Boni - A8-0184/2017
Michela Giuffrida, Daniel Hannan, Petras Auštrevičius, Momchil Nekov, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil en Seán Kelly

Verslag Joëlle Bergeron - A8-0152/2017
Daniel Hannan en Reinhard Bütikofer, over de woorden van de voorgaande spreker, Notis Marias en Jiří Pospíšil

Verslag Jarosław Wałęsa - A8-0193/2017
Momchil Nekov, Petras Auštrevičius, Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Charles Tannock, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil en Seán Kelly

Verslag Sylvia-Yvonne Kaufmann - A8-0028/2016
Notis Marias

Verslag Angelika Mlinar - A8-0177/2017
Monica Macovei, Bruno Gollnisch en Ruža Tomašić

Ontwerpresolutie over het meerjarenkader voor 2018-2022 voor het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (2017/2702(RSP)) (B8-0384/2017)
Bruno Gollnisch

Verslag Reinhard Bütikofer - A8-0183/2017
Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Maria Spyraki, Momchil Nekov, Stanislav Polčák, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Stefano Maullu en Seán Kelly

Ontwerpresolutie over de gemeenschappelijke verklaring van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, het Europees Parlement en de Commissie betreffende de nieuwe Europese consensus over ontwikkeling – Onze wereld, onze waardigheid, onze toekomst (2017/2586(RSP)) (B8-0390/2017)
José Inácio Faria, Bruno Gollnisch en Ruža Tomašić

Ontwerpresolutie: Veerkracht als een strategische prioriteit van het extern beleid van de EU (2017/2594(RSP)) (B8-0314/2017)
Diane James en Andrejs Mamikins

Ontwerpresolutie over bestrijding van antisemitisme (2017/2692(RSP)) (B8-0388/2017)
Diane James, Michaela Šojdrová, Jan Zahradil, Pascal Durand, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Charles Tannock en Mairead McGuinness

Ontwerpresolutie over de VN-conferentie op hoog niveau ter ondersteuning van de tenuitvoerlegging van SDG 14 (VN-Oceaanconferentie) (2017/2653(RSP)) (B8-0382/2017)
Estefanía Torres Martínez.

Juridische mededeling - Privacybeleid