Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 1 czerwca 2017 r. - Bruksela

8. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Michał Boni - A8-0184/2017
Michela Giuffrida, Daniel Hannan, Petras Auštrevičius, Momchil Nekov, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil i Seán Kelly

Sprawozdanie Joëlle Bergeron - A8-0152/2017
Daniel Hannan i Reinhard Bütikofer, w sprawie wystąpienia poprzedniego mówcy, Notis Marias i Jiří Pospíšil

Sprawozdanie Jarosław Wałęsa - A8-0193/2017
Momchil Nekov, Petras Auštrevičius, Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Charles Tannock, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil i Seán Kelly

Sprawozdanie Sylvia-Yvonne Kaufmann - A8-0028/2016
Notis Marias

Sprawozdanie Angelika Mlinar - A8-0177/2017
Monica Macovei, Bruno Gollnisch i Ruža Tomašić

Projekt rezolucji w sprawie wieloletnich ram prac Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2018–2022 (2017/2702(RSP)) (B8-0384/2017)
Bruno Gollnisch

Sprawozdanie Reinhard Bütikofer - A8-0183/2017
Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Maria Spyraki, Momchil Nekov, Stanislav Polčák, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Stefano Maullu i Seán Kelly

Projekt rezolucji w sprawie wspólnego oświadczenia Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie, Parlamentu Europejskiego i Komisji, dotyczącego nowego konsensusu europejskiego w sprawie rozwoju – nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość (2017/2586(RSP)) (B8-0390/2017)
José Inácio Faria, Bruno Gollnisch i Ruža Tomašić

Projekt rezolucji: Odporność jako strategiczny priorytet działań zewnętrznych UE (2017/2594(RSP)) (B8-0314/2017)
Diane James i Andrejs Mamikins

Projekt rezolucji w sprawie walki z antysemityzmem (2017/2692(RSP)) (B8-0388/2017)
Diane James, Michaela Šojdrová, Jan Zahradil, Pascal Durand, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Charles Tannock i Mairead McGuinness

Projekt rezolucji w sprawie konferencji wysokiego szczebla ONZ w sprawie wsparcia wdrażania 14. celu zrównoważonego rozwoju (konferencja ONZ nt. oceanów) (2017/2653(RSP)) (B8-0382/2017)
Estefanía Torres Martínez.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności