Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 1 iunie 2017 - Bruxelles

8. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport Michał Boni - A8-0184/2017
Michela Giuffrida, Daniel Hannan, Petras Auštrevičius, Momchil Nekov, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil și Seán Kelly

Raport Joëlle Bergeron - A8-0152/2017
Daniel Hannan și Reinhard Bütikofer, referitor la intervenția vorbitorului anterior, Notis Marias și Jiří Pospíšil

Raport Jarosław Wałęsa - A8-0193/2017
Momchil Nekov, Petras Auštrevičius, Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Charles Tannock, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil și Seán Kelly

Raport Sylvia-Yvonne Kaufmann - A8-0028/2016
Notis Marias

Raport Angelika Mlinar - A8-0177/2017
Monica Macovei, Bruno Gollnisch și Ruža Tomašić

Propunere de rezoluție referitoare la instituirea unui cadru multianual pentru perioada 2018-2022 pentru Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (2017/2702(RSP)) (B8-0384/2017)
Bruno Gollnisch

Raport Reinhard Bütikofer - A8-0183/2017
Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Maria Spyraki, Momchil Nekov, Stanislav Polčák, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Stefano Maullu și Seán Kelly

Propunere de rezoluție referitoare la Declarația comună a Consiliului și reprezentanților guvernelor statelor membre reuniți în Consiliu, a Parlamentului European și a Comisiei referitoare la noul Consens european privind dezvoltarea - Lumea noastră, demnitatea noastră, viitorul nostru (2017/2586(RSP)) (B8-0390/2017)
José Inácio Faria, Bruno Gollnisch și Ruža Tomašić

Propunere de rezoluție: Reziliența ca prioritate strategică a acțiunii externe a UE (2017/2594(RSP)) (B8-0314/2017)
Diane James și Andrejs Mamikins.

Propunere de rezoluție referitoare la combaterea antisemitismului (2017/2692(RSP)) (B8-0388/2017)
Diane James, Michaela Šojdrová, Jan Zahradil, Pascal Durand, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Charles Tannock și Mairead McGuinness

Propunere de rezoluție referitoare la Conferința ONU la nivel înalt dedicată sprijinirii implementării obiectivului de dezvoltare durabilă nr. 14 (Conferința ONU privind oceanele) (2017/2653(RSP)) (B8-0382/2017)
Estefanía Torres Martínez.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate