Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Четвъртък, 1 юни 2017 г. - Брюксел
 1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Риск от политическа злоупотреба с медиите в Чешката република (разискване)
 4.Единен формат за визи ***I (разискване)
 5.Защита на уязвимите пълнолетни лица (разискване)
 6.Предложение за акт на Съюза
 7.Време за гласуване
  
7.1.Искане за снемане на имунитета на Бела Ковач (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.2.Ставки на данъка върху добавената стойност за книги, вестници и периодични издания * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.3.Свързаността с интернет за целите на растежа, конкурентоспособността и сближаването: европейското общество в ерата на гигабитовия интернет и технологиите от пето поколение (5G) (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.4.Защита на уязвимите пълнолетни лица (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.5.Въвеждане на временни автономни търговски мерки за Украйна ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.6.Единен формат за визи ***I (гласуване)
  
7.7.Многогодишна рамка за Агенцията на ЕС за основните права за периода 2018 - 2022 г. *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.8.Многогодишна рамка за Агенцията на ЕС за основните права за периода 2018 - 2022 г. (гласуване)
  
7.9.Цифровизация на европейската промишленост (гласуване)
  
7.10.Нов Европейски консенсус за развитие - нашият свят, нашето достойнство, нашето бъдеще (гласуване)
  
7.11.Устойчивостта като стратегически приоритет на външната дейност на ЕС (гласуване)
  
7.12.Борба с антисемитизма (гласуване)
  
7.13.Конференция на ООН на високо равнище за подпомагане на изпълнението на ЦУР 14 (Конференция на ООН относно океаните) (гласуване)
 8.Обяснениe на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 11.График на следващите заседания
 12.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (137 kb) Присъствен списък (58 kb) Резултати от гласувания (55 kb) Резултати от поименно гласуване (701 kb) 
 
Протокол (71 kb) Присъствен списък (11 kb) Резултати от гласувания (26 kb) Резултати от поименно гласуване (64 kb) 
 
Протокол (251 kb) Присъствен списък (70 kb) Резултати от гласувания (443 kb) Резултати от поименно гласуване (972 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност