Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017 - Βρυξέλλες
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων
 3.Κίνδυνος κατάχρησης των μέσων ενημέρωσης για πολιτικούς σκοπούς στην Τσεχική Δημοκρατία (συζήτηση)
 4.Θεώρηση ενιαίου τύπου ***I (συζήτηση)
 5.Προστασία ευάλωτων ενηλίκων (συζήτηση)
 6.Πρόταση για πράξη της Ένωσης
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Αίτηση άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Béla Kovács (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  7.2.Συντελεστές του φόρου προστιθέμενης αξίας για βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  7.3.Διαδικτυακή συνδεσιμότητα για ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και συνοχή: η ευρωπαϊκή κοινωνία των gigabit και του 5G (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  7.4.Προστασία ευάλωτων ενηλίκων (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  7.5.Εφαρμογή προσωρινών αυτόνομων εμπορικών μέτρων για την Ουκρανία ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  7.6.Θεώρηση ενιαίου τύπου ***I (ψηφοφορία)
  7.7.Πολυετές πλαίσιο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2018-2022 *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  7.8.Πολυετές πλαίσιο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2018-2022 (ψηφοφορία)
  7.9.Ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας (ψηφοφορία)
  7.10.Η νέα Ευρωπαϊκή Συναίνεση για την Ανάπτυξη - ο κόσμος μας, η αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας (ψηφοφορία)
  7.11.Η ανθεκτικότητα ως στρατηγική προτεραιότητα της εξωτερικής δράσης της ΕΕ (ψηφοφορία)
  7.12.Καταπολέμηση του αντισημιτισμού (ψηφοφορία)
  7.13.Διάσκεψη υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ για την υποστήριξη της υλοποίησης του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης 14 (Διάσκεψη του ΟΗΕ για τους ωκεανούς) (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 11.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 12.Διακοπή της συνόδου
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (138 kb)  Κατάσταση παρόντων (59 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά (74 kb)  Κατάσταση παρόντων (11 kb)  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (32 kb)  Ονομαστικές ψηφοφορίες (63 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά (245 kb)  Κατάσταση παρόντων (71 kb)  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (450 kb)  Ονομαστικές ψηφοφορίες (888 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου