Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Ceturtdiena, 2017. gada 1. jūnijs - Brisele
 1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana
 3.Politisku pārkāpumu risks attiecībā uz plašsaziņas līdzekļiem Čehijas Republikā (debates)
 4.Vienota vīzu forma ***I (debates)
 5.Mazāk aizsargātu pieaugušo aizsardzība (debates)
 6.Savienības tiesību akta priekšlikums
 7.Balsošanas laiks
  7.1.Pieprasījums atcelt Béla Kovács imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  7.2.Pievienotās vērtības nodokļa likmes, ko piemēro grāmatām, laikrakstiem un periodiskiem izdevumiem * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  7.3.Interneta savienojamība izaugsmei, konkurētspējai un kohēzijai: Eiropas gigabitu sabiedrība un 5G (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  7.4.Mazāk aizsargātu pieaugušo aizsardzība (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  7.5.Pagaidu autonomo tirdzniecības pasākumu ieviešana attiecībā uz Ukrainu ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  7.6.Vienota vīzu forma ***I (balsošana)
  7.7.Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras daudzgadu pamatprogramma laikposmam no 2018. gada līdz 2022. gadam *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  7.8.Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras daudzgadu pamatprogramma laikposmam no 2018. gada līdz 2022. gadam (balsošana)
  7.9.Eiropas rūpniecības digitalizācija (balsošana)
  7.10.Jauns Eiropas Konsenss attīstības jomā — mūsu pasaule, mūsu cieņa, mūsu nākotne (balsošana)
  7.11.Noturība kā ES ārējās darbības stratēģiskā prioritāte (balsošana)
  7.12.Antisemītisma apkarošana (balsošana)
  7.13.ANO augsta līmeņa konference 14. ilgtspējīgas attīstības mērķa īstenošanas atbalstam (ANO Okeānu konference) (balsošana)
 8.Balsojumu skaidrojumi
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 10.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 11.Nākamo sēžu datumi
 12.Sesijas pārtraukšana
 Apmeklējumu reģistrs
Protokols (126 kb)  Apmeklējumu reģistrs (58 kb)
 
Protokols (68 kb)  Apmeklējumu reģistrs (11 kb)  Balsojumu rezultāti (24 kb)  Balsojumi pēc saraksta (58 kb)
 
Protokols (225 kb)  Apmeklējumu reģistrs (64 kb)  Balsojumu rezultāti (429 kb)  Balsojumi pēc saraksta (966 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika