Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Donderdag 1 juni 2017 - Brussel
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Risico op politiek misbruik van de media in de Tsjechische Republiek (debat)
 4.Uniform visummodel ***I (debat)
 5.Bescherming van kwetsbare volwassenen (debat)
 6.Voorstel voor een besluit van de Unie
 7.Stemmingen
  
7.1.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Béla Kovács (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
7.2.Btw-tarieven op boeken, kranten en tijdschriften * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
7.3.Internettoegang voor groei, concurrentievermogen en cohesie: Europese gigabitmaatschappij en 5G (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
7.4.Bescherming van kwetsbare volwassenen (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
7.5.Invoering van tijdelijke autonome handelsmaatregelen voor Oekraïne ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
7.6.Uniform visummodel ***I (stemming)
  
7.7.Meerjarenkader voor 2018-2022 voor het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
7.8.Meerjarenkader voor 2018-2022 voor het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (stemming)
  
7.9.De digitalisering van de Europese industrie (stemming)
  
7.10.De nieuwe Europese consensus inzake ontwikkeling - onze wereld, onze waardigheid, onze toekomst (stemming)
  
7.11.Veerkracht als een strategische prioriteit van het extern beleid van de EU (stemming)
  
7.12.Bestrijding van antisemitisme (stemming)
  
7.13.VN-conferentie op hoog niveau ter ondersteuning van de verwezenlijking van duurzame-ontwikkelingsdoelstelling 14 (VN-Oceaanconferentie) (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 11.Rooster van de volgende vergaderingen
 12.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (123 kb) Presentielijst (58 kb) Uitslag van de stemming (51 kb) Hoofdelijke stemming (701 kb) 
 
Notulen (68 kb) Presentielijst (11 kb) Uitslag van de stemming (24 kb) Hoofdelijke stemming (64 kb) 
 
Notulen (225 kb) Presentielijst (62 kb) Uitslag van de stemming (422 kb) Hoofdelijke stemming (955 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid