Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Czwartek, 1 czerwca 2017 r. - Bruksela
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Ryzyko politycznego nadużycia mediów w Republice Czeskiej (debata)
 4.Jednolity formularz wizowy ***I (debata)
 5.Ochrona osób dorosłych szczególnej troski (debata)
 6.Wniosek dotyczący aktu Unii
 7.Głosowanie
  7.1.Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Béli Kovácsa (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.2.Stawki podatku od wartości dodanej stosowane do książek, gazet i czasopism * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.3.Łączność internetowa na rzecz wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i spójności: europejskie społeczeństwo gigabitowe i 5G (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.4.Ochrona osób dorosłych szczególnej troski (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.5.Wprowadzenie w odniesieniu do Ukrainy tymczasowych autonomicznych środków handlowych ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.6.Jednolity formularz wizowy ***I (głosowanie)
  7.7.Wieloletnie ramy prac dla Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2018–2022 *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.8.Wieloletnie ramy prac dla Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na lata 2018–2022 (głosowanie)
  7.9.Cyfryzacja europejskiego przemysłu (głosowanie)
  7.10.Nowy konsensus europejski w sprawie rozwoju – nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość (głosowanie)
  7.11.Odporność jako priorytet strategiczny działań zewnętrznych UE (głosowanie)
  7.12.Zwalczanie antysemityzmu (głosowanie)
  7.13.Konferencja wysokiego szczebla ONZ w sprawie wsparcia wdrażania 14. celu zrównoważonego rozwoju (konferencja ONZ nt. oceanów) (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 10.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 11.Kalendarz następnych posiedzeń
 12.Przerwa w obradach
 Lista obecności
Protokół (123 kb) Lista obecności (58 kb) Wyniki głosowania (51 kb) Głosowanie imienne (701 kb) 
 
Protokół (68 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (25 kb) Głosowanie imienne (59 kb) 
 
Protokół (227 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (427 kb) Głosowanie imienne (890 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności