Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
RCVVOTESPVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 1. júna 2017 - Brusel
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predloženie dokumentov
 3.Riziko politického zneužívania médií v Českej republike (rozprava)
 4.Jednotný formát víz ***I (rozprava)
 5.Ochrana zraniteľných dospelých osôb (rozprava)
 6.Návrh aktu Únie
 7.Hlasovanie
  
7.1.Žiadosť o zbavenie imunity Bélu Kovácsa (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.2.Sadzby dane z pridanej hodnoty uplatňované na knihy, noviny a periodiká * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.3.Internetové pripojenie pre rast, konkurencieschopnosť a súdržnosť: európska gigabitová spoločnosť a 5G (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.4.Ochrana zraniteľných dospelých osôb (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.5.Zavedenie dočasných autonómnych obchodných opatrení pre Ukrajinu ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.6.Jednotný formát víz ***I (hlasovanie)
  
7.7.Viacročný rámec pre Agentúru EÚ pre základné práva na roky 2018 – 2022 *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.8.Viacročný rámec pre Agentúru EÚ pre základné práva na roky 2018 – 2022 (hlasovanie)
  
7.9.Digitalizácia európskeho priemyslu (hlasovanie)
  
7.10.Nový Európsky konsenzus o rozvoji – Náš svet, naša dôstojnosť, naša budúcnosť (hlasovanie)
  
7.11.Odolnosť ako strategická priorita vonkajšej činnosti EÚ (hlasovanie)
  
7.12.Boj proti antisemitizmu (hlasovanie)
  
7.13.Konferencia OSN na vysokej úrovni na podporu vykonávania cieľa udržateľného rozvoja č. 14 (konferencia OSN o oceáne) (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 11.Termíny nasledujúcich rokovaní
 12.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (122 kb) Prezenčná listina (58 kb) Výsledky hlasovania (51 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (701 kb) 
 
Zápisnica (69 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovania (26 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (60 kb) 
 
Zápisnica (226 kb) Prezenčná listina (63 kb) Výsledky hlasovania (432 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (953 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia