Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 1 juni 2017 - Bryssel
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Risk för politiskt missbruk av medier i Tjeckien (debatt)
 4.Enhetlig utformning av visumhandlingar ***I (debatt)
 5.Skydd för utsatta vuxna (debatt)
 6.Förslag till unionsrättsakt
 7.Omröstning
  7.1.Begäran om upphävande av Béla Kovács immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.2.Mervärdesskattesatser på böcker, tidningar och tidskrifter * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.3.Internetkonnektivitet för tillväxt, konkurrenskraft och sammanhållning: ett europeiskt gigabitsamhälle och 5G (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.4.Skydd för utsatta vuxna (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.5.Införande av tillfälliga autonoma handelsåtgärder till förmån för Ukraina ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.6.Enhetlig utformning av visumhandlingar ***I (omröstning)
  7.7.Flerårigt ramprogram för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter 2018–2022 *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  7.8.Flerårigt ramprogram för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter 2018–2022 (omröstning)
  7.9.Digitalisering av den europeiska industrin (omröstning)
  7.10.Det nya europeiska samförståndet om utveckling – Vår värld, vår värdighet, vår framtid (omröstning)
  7.11.Resiliens som en strategisk prioritering för EU:s yttre åtgärder (omröstning)
  7.12.Bekämpning av antisemitism (omröstning)
  7.13.FN-konferens på hög nivå för att stödja genomförandet av mål 14 för hållbar utveckling (FN:s oceankonferens) (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 11.Datum för nästa sammanträdesperiod
 12.Avbrytande av sessionen
 Närvarolista
Protokoll (124 kb)  Närvarolista (58 kb)
 
Protokoll (67 kb)  Närvarolista (11 kb)  Omröstningsresultat (25 kb)  Omröstningar med namnupprop (58 kb)
 
Protokoll (222 kb)  Närvarolista (63 kb)  Omröstningsresultat (421 kb)  Omröstningar med namnupprop (957 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy