Indiċi 
Minuti
PDF 234kWORD 68k
Il-Ħamis, 1 ta' Ġunju 2017 - Brussell
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dokumenti mressqa
 3.Riskju ta' abbuż politiku tal-media fir-Repubblika Ċeka (dibattitu)
 4.Format uniformi għall-viża ***I (dibattitu)
 5.Protezzjoni ta' adulti vulnerabbli (dibattitu)
 6.Proposta għal att tal-Unjoni
 7.Ħin tal-votazzjonijiet
  
7.1.Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Béla Kovács (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.2.Ir-rati tat-taxxa fuq il-valur miżjud li japplikawgħall-kotba, għall-gazzetti u għall-perjodiċi * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.3.Il-konnettività tal-internet għat-tkabbir, il-kompetittività u l-koeżjoni: is-soċjetà Ewropea tal-gigabits u l-5G (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.4.Protezzjoni ta' adulti vulnerabbli (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.5.L-introduzzjoni ta' miżuri kummerċjali awtonomi temporanji għall-Ukrajna ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.6.Format uniformi għall-viża ***I (votazzjoni)
  
7.7.Qafas Pluriennali għall-Aġenzija tal-UE għad-Drittijiet Fundamentali għall-2018-2022 *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.8.Qafas Pluriennali għall-Aġenzija tal-UE għad-Drittijiet Fundamentali għall-2018-2022 (votazzjoni)
  
7.9.Id-diġitalizzazzjoni tal-industrija Ewropea (votazzjoni)
  
7.10.Il-Kunsens Ewropew għall-Iżvilupp il-ġdid - id-dinja tagħna, id-dinjità tagħna, il-futur tagħna (votazzjoni)
  
7.11.Ir-reżiljenza bħala prijorità strateġika tal-azzjoni esterna tal-UE (votazzjoni)
  
7.12.Il-ġlieda kontra l-anti-Semitiżmu (votazzjoni)
  
7.13.Konferenza ta' Livell Għoli tan-NU b'appoġġ għall-implimentazzjoni tal-SDG 14 (Konferenza tan-NU dwar l-Oċeani) (votazzjoni)
 8.Spjegazzjonijiet tal-vot
 9.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 10.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 11.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 12.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 08.30.


2. Dokumenti mressqa

Il-Membri ressqu d-dokumenti segwenti: mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Ivan Jakovčić u Jozo Radoš. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar id-donazzjoni tal-organi (B8-0287/2017)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Dominique Martin. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-perċentwal ta' nisa fil-bordijiet tal-kumpaniji (B8-0288/2017)

irriferut

responsabbli :

FEMM

- Lorenzo Fontana. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-finanzjament lill-NGOs (B8-0289/2017)

irriferut

responsabbli :

LIBE

- Nuno Melo. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-tnaqqis fil-popolazzjoni tal-fenek Ewropew (B8-0291/2017)

irriferut

responsabbli :

ENVI


3. Riskju ta' abbuż politiku tal-media fir-Repubblika Ċeka (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Riskju ta' abbuż politiku tal-media fir-Repubblika Ċeka (2017/2696(RSP))

Cecilia Malmström (Membru tal-Kummissjoni) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Luděk Niedermayer f'isem il-Grupp PPE, Pavel Poc f'isem il-Grupp S&D, Jan Zahradil f'isem il-Grupp ECR, Pavel Telička f'isem il-Grupp ALDE, Kateřina Konečná f'isem il-Grupp GUE/NGL, Judith Sargentini f'isem il-Grupp Verts/ALE, Rolandas Paksas f'isem il-Grupp EFDD, Ingeborg Gräßle, Ana Gomes, Evžen Tošenovský, Jaromír Kohlíček, Michaela Šojdrová, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Jaromír Štětina, Monika Beňová, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tomáš Zdechovský, Zdzisław Krasnodębski, Carlos Coelho, Bogusław Liberadzki u Pirkko Ruohonen-Lerner.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Milan Zver, Maria Grapini, Marek Jurek, Georgios Epitideios, Tomáš Zdechovský, Olga Sehnalová, Notis Marias, Richard Sulík, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Jiří Pospíšil, u Tibor Szanyi.

Intervent ta': Cecilia Malmström.

Id-dibattitu ngħalaq.


4. Format uniformi għall-viża ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1683/1995 tad-29 ta' Mejju 1995 li jistabbilixxi format uniformi għall-viża [COM(2015)0303 - C8-0164/2015- 2015/0134(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0028/2016)

Sylvia-Yvonne Kaufmann ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Cecilia Malmström (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Angel Dzhambazki (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat JURI), Carlos Coelho f'isem il-Grupp PPE, Caterina Chinnici f'isem il-Grupp S&D, Ruža Tomašić f'isem il-Grupp ECR, Gérard Deprez f'isem il-Grupp ALDE, Bodil Valero f'isem il-Grupp Verts/ALE, Gerard Batten f'isem il-Grupp EFDD, Franz Obermayr f'isem il-Grupp ENF, Diane James Membru mhux affiljata, li rrifjutat mistoqsija "karta blu" ta' Michael Theurer, Maria Grapini u Bronis Ropė.

PRESIDENZA: Ioan Mircea PAŞCU
Viċi President

Interventi ta': Gilles Lebreton, Eleftherios Synadinos, Tonino Picula u Angelo Ciocca.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Nicola Caputo u Notis Marias.

Interventi ta': Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni) u Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.6 tal-Minuti ta' 1.6.2017.


5. Protezzjoni ta' adulti vulnerabbli (dibattitu)

Rapport li jinkludi rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar il-protezzjoni tal-adulti vulnerabbli [2015/2085(INL)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Joëlle Bergeron (A8-0152/2017)

Intervent ta': Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni).

Joëlle Bergeron ippreżentat ir-rapport.

Interventi ta': Victor Negrescu f'isem il-Grupp S&D, Notis Marias f'isem il-Grupp ECR, António Marinho e Pinto f'isem il-Grupp ALDE, Kostas Chrysogonos f'isem il-Grupp GUE/NGL, Gilles Lebreton f'isem il-Grupp ENF, Lampros Fountoulis Membru mhux affiljat, Rosa Estaràs Ferragut, Michela Giuffrida, Ángela Vallina, Pavel Svoboda u Bogusław Liberadzki.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Nicola Caputo, Ruža Tomašić u Maria Grapini.

Interventi ta': Věra Jourová u Joëlle Bergeron.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.4 tal-Minuti ta' 1.6.2017.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 10.45. Ħin li fih tkompliet is-seduta: 11.30)


PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President

6. Proposta għal att tal-Unjoni

Il-President għarrfet li l-President iddikjara ammissibbli l-proposta għall-att tal-Unjoni segwenti skont l-Artikolu 46(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Proposta għal att tal-Unjoni mressqa minn Nicola Caputo, Eric Andrieu, Marc Tarabella, Zbigniew Kuźmiuk, Marco Zullo, José Bové u Luke Ming Flanagan, dwar it-tisħiħ tal-pożizzjoni tal-bdiewa fil-katina tal-provvista tal-ikel (B8-0303/2017).

Skont l-Artikolu 46(2) tar-Regoli ta' Proċedura, din il-proposta hija rriferuta lill-kumitat responsabbli, jiġifieri AGRI, u lill-Kumitat IMCO għal opinjoni.


7. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit Europarl.


7.1. Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Béla Kovács (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Béla Kovács [2016/2266(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Heidi Hautala (A8-0203/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA-PROV(2017)0232)


7.2. Ir-rati tat-taxxa fuq il-valur miżjud li japplikawgħall-kotba, għall-gazzetti u għall-perjodiċi * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/112/KE rigward ir-rati tat-taxxa fuq il-valur miżjud li japplikaw għall-kotba, għall-gazzetti u għall-perjodiċi [COM(2016)0758 - C8-0529/2016- 2016/0374(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Tom Vandenkendelaere (A8-0189/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA-PROV(2017)0233)


7.3. Il-konnettività tal-internet għat-tkabbir, il-kompetittività u l-koeżjoni: is-soċjetà Ewropea tal-gigabits u l-5G (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-konnettività tal-internet għat-tkabbir, il-kompetittività u l-koeżjoni: is-soċjetà Ewropea tal-gigabits u l-5G [2016/2305(INI)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Michał Boni (A8-0184/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA-PROV(2017)0234)

Interventi


Arne Gericke, wara l-votazzjoni.


7.4. Protezzjoni ta' adulti vulnerabbli (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport li jinkludi rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar il-protezzjoni tal-adulti vulnerabbli [2015/2085(INL)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Joëlle Bergeron (A8-0152/2017)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA-PROV(2017)0235)


7.5. L-introduzzjoni ta' miżuri kummerċjali awtonomi temporanji għall-Ukrajna ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-introduzzjoni ta' miżuri kummerċjali awtonomi temporanji għall-Ukrajna li jissupplimentaw il-konċessjonijiet kummerċjali disponibbli skont il-Ftehim ta' Assoċjazzjoni [COM(2016)0631 - C8-0392/2016- 2016/0308(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA-PROV(2017)0236)

Intervent ta' Jarosław Wałęsa, wara l-votazzjoni, biex jitlob li l-kwistjoni tiġi riferuta lill-kumitat kompetenti għall-finijiet tan-negozjati interistituzzjonali, b'konformità mal-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura. Il-Parlament approva t-talba.


7.6. Format uniformi għall-viża ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1683/1995 tad-29 ta' Mejju 1995 li jistabbilixxi format uniformi għall-viża [COM(2015)0303 - C8-0164/2015- 2015/0134(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0028/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVVIŻORJU

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2017)0237)


7.7. Qafas Pluriennali għall-Aġenzija tal-UE għad-Drittijiet Fundamentali għall-2018-2022 *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi Qafas Pluriennali għall-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali għall-2018-2022 [14423/2016 - C8-0528/2016- 2016/0204(APP)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Angelika Mlinar (A8-0177/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA-PROV(2017)0238)


7.8. Qafas Pluriennali għall-Aġenzija tal-UE għad-Drittijiet Fundamentali għall-2018-2022 (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0384/2017 (2017/2702(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2017)0239)


7.9. Id-diġitalizzazzjoni tal-industrija Ewropea (votazzjoni)

Rapport dwar id-diġitalizzazzjoni tal-industrija Ewropea [2016/2271(INI)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Reinhard Bütikofer (A8-0183/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2017)0240)


7.10. Il-Kunsens Ewropew għall-Iżvilupp il-ġdid - id-dinja tagħna, id-dinjità tagħna, il-futur tagħna (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0387/2017 u B8-0390/2017 (2017/2586(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0387/2017

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0390/2017

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2017)0241)


7.11. Ir-reżiljenza bħala prijorità strateġika tal-azzjoni esterna tal-UE (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0381/2017 (2017/2594(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2017)0242)


7.12. Il-ġlieda kontra l-anti-Semitiżmu (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0383/2017 u B8-0388/2017 (2017/2692(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0383/2017

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2017)0243)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0388/2017 iddekadiet.)


7.13. Konferenza ta' Livell Għoli tan-NU b'appoġġ għall-implimentazzjoni tal-SDG 14 (Konferenza tan-NU dwar l-Oċeani) (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0382/2017 (2017/2653(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA-PROV(2017)0244)


8. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Michał Boni - A8-0184/2017
Michela Giuffrida, Daniel Hannan, Petras Auštrevičius, Momchil Nekov, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil u Seán Kelly

Rapport Joëlle Bergeron - A8-0152/2017
Daniel Hannan u Reinhard Bütikofer, dwar l-intervent tal-kelliem preċedenti, Notis Marias u Jiří Pospíšil

Rapport Jarosław Wałęsa - A8-0193/2017
Momchil Nekov, Petras Auštrevičius, Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Charles Tannock, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil u Seán Kelly

Rapport Sylvia-Yvonne Kaufmann - A8-0028/2016
Notis Marias

Rapport Angelika Mlinar - A8-0177/2017
Monica Macovei, Bruno Gollnisch u Ruža Tomašić

Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-Qafas Pluriennali għall-Aġenzija tal-UE għad-Drittijiet Fundamentali għall-2018-2022 (2017/2702(RSP)) (B8-0384/2017)
Bruno Gollnisch

Rapport Reinhard Bütikofer - A8-0183/2017
Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Maria Spyraki, Momchil Nekov, Stanislav Polčák, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Stefano Maullu u Seán Kelly

Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar stqarrija konġunta mill-Kunsill u mir-rappreżentanti tal-gvernijiet tal-Istati Membri mlaqqgħin fi ħdan il-Kunsill, il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni dwar il-Kunsens Ewropew għall-Iżvilupp il-ġdid – id-Dinja tagħna, id-Dinjità tagħna, il-Futur tagħna (2017/2586(RSP)) (B8-0390/2017)
José Inácio Faria, Bruno Gollnisch u Ruža Tomašić

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: Ir-reżiljenza bħala prijorità strateġika tal-azzjoni esterna tal-UE (2017/2594(RSP)) (B8-0314/2017)
Diane James u Andrejs Mamikins

Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ġlieda kontra l-anti-Semitiżmu (2017/2692(RSP)) (B8-0388/2017)
Diane James, Michaela Šojdrová, Jan Zahradil, Pascal Durand, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Charles Tannock u Mairead McGuinness

Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-Konferenza ta' Livell Għoli tan-NU b'Appoġġ għall-Implimentazzjoni tal-SDG 14 (Konferenza tan-NU dwar l-Oċeani) (2017/2653(RSP)) (B8-0382/2017)
Estefanía Torres Martínez.


9. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq is-sit Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


10. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

F'konformità mal-Artikolu 192(2) tar-Regoli ta' Proċedura, il-minuti ta' din is-seduta u l-minuti tas-seduta tal-bieraħ se jitressqu għall-approvazzjoni tal-Parlament fil-bidu tas-seduta li jmiss.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li jiġu adottati se jintbagħtu minnufih lid-destinatarji msemmija fihom.


11. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 12 ta' Ġunju 2017 sad-data 15 ta' Ġunju 2017.


12. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 12.50.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Bettini, Borrelli, Cofferati, Crowley, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Maštálka, Matera, Mélin, Mosca, Punset

Avviż legali - Politika tal-privatezza