Index 
Proces-verbal
PDF 228kWORD 68k
Joi, 1 iunie 2017 - Bruxelles
1.Deschiderea ședinței
 2.Depunere de documente
 3.Riscul de abuzare politică a mass-mediei din Republica Cehia (dezbatere)
 4.Modelul uniform de viză ***I (dezbatere)
 5.Protecția adulților vulnerabili (dezbatere)
 6.Propunere de act al Uniunii
 7.Votare
  7.1.Cerere de ridicare a imunității lui Béla Kovács (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  7.2.Cotele taxei pe valoarea adăugată aplicate cărților, ziarelor și periodicelor * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  7.3.Conectivitatea la internet pentru creștere, competitivitate și coeziune: societatea europeană a gigabiților și 5G (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  7.4.Protecția adulților vulnerabili (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  7.5.Introducerea de măsuri comerciale autonome temporare pentru Ucraina ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  7.6.Modelul uniform de viză ***I (vot)
  7.7.Cadrul multianual pentru Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE pentru perioada 2018-2022 *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  7.8.Cadrul multianual pentru Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE pentru perioada 2018-2022 (vot)
  7.9.Digitalizarea industriei europene (vot)
  7.10.Noul Consens european privind dezvoltarea - Lumea noastră, demnitatea noastră, viitorul nostru (vot)
  7.11.Reziliența ca prioritate strategică a acțiunii externe a UE (vot)
  7.12.Combaterea antisemitismului (vot)
  7.13.Conferința ONU la nivel înalt dedicată sprijinirii implementării ODD 14 (Conferința ONU privind oceanele) (vot)
 8.Explicații privind votul
 9.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 10.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe
 11.Calendarul următoarelor ședințe
 12.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 8.30.


2. Depunere de documente

Au fost depuse de către deputați următoarele documente: propuneri de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură)

- Ivan Jakovčić Jozo Radoš. Propunere de rezoluție privind donarea de organe (B8-0287/2017)

retrimis

fond :

ENVI

- Dominique Martin. Propunere de rezoluție referitoare la procentajul de femei în consiliile de administrație ale întreprinderilor (B8-0288/2017)

retrimis

fond :

FEMM

- Lorenzo Fontana. Propunere de rezoluție referitoare la finanțarea ONG-urilor (B8-0289/2017)

retrimis

fond :

LIBE

- Nuno Melo. Propunere de rezoluție referitoare la scăderea populațiilor de iepure sălbatic (B8-0291/2017)

retrimis

fond :

ENVI


3. Riscul de abuzare politică a mass-mediei din Republica Cehia (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Riscul de abuzare politică a mass-mediei din Republica Cehia (2017/2696(RSP))

Cecilia Malmström (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Luděk Niedermayer, în numele Grupului PPE, Pavel Poc, în numele Grupului S&D, Jan Zahradil, în numele Grupului ECR, Pavel Telička, în numele Grupului ALDE, Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, Ingeborg Gräßle, Ana Gomes, Evžen Tošenovský, Jaromír Kohlíček, Michaela Šojdrová, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jaromír Štětina, Monika Beňová, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tomáš Zdechovský, Zdzisław Krasnodębski, Carlos Coelho, Bogusław Liberadzki și Pirkko Ruohonen-Lerner.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Milan Zver, Maria Grapini, Marek Jurek, Georgios Epitideios, Tomáš Zdechovský, Olga Sehnalová, Notis Marias, Richard Sulík, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jiří Pospíšil, și Tibor Szanyi.

A intervenit Cecilia Malmström.

Dezbaterea s-a încheiat.


4. Modelul uniform de viză ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1683/1995 din 29 mai 1995 de instituire a unui model uniform de viză [COM(2015)0303 - C8-0164/2015- 2015/0134(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0028/2016)

Sylvia-Yvonne Kaufmann și-a prezentat raportul.

A intervenit Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Au intervenit: Angel Dzhambazki (raportorul pentru aviz al Comisiei JURI), Carlos Coelho, în numele Grupului PPE, Caterina Chinnici, în numele Grupului S&D, Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR, Gérard Deprez, în numele Grupului ALDE, Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, Gerard Batten, în numele Grupului EFDD, Franz Obermayr, în numele Grupului ENF, Diane James, neafiliată, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru de către Michael Theurer, Maria Grapini și Bronis Ropė.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

Au intervenit: Gilles Lebreton, Eleftherios Synadinos, Tonino Picula și Angelo Ciocca.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo și Notis Marias.

Au intervenit: Věra Jourová (membră a Comisiei) și Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.6 al PV din 1.6.2017.


5. Protecția adulților vulnerabili (dezbatere)

Raport conținând recomandări către Comisie privind protecția adulților vulnerabili [2015/2085(INL)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Joëlle Bergeron (A8-0152/2017)

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

Joëlle Bergeron și-a prezentat raportul.

Au intervenit: Victor Negrescu, în numele Grupului S&D, Notis Marias, în numele Grupului ECR, António Marinho e Pinto, în numele Grupului ALDE, Kostas Chrysogonos, în numele Grupului GUE/NGL, Gilles Lebreton, în numele Grupului ENF, Lampros Fountoulis, neafiliat, Rosa Estaràs Ferragut, Michela Giuffrida, Ángela Vallina, Pavel Svoboda și Bogusław Liberadzki.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Ruža Tomašić și Maria Grapini.

Au intervenit: Věra Jourová și Joëlle Bergeron.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.4 al PV din 1.6.2017.

(Ședința, suspendată la 10.45, a fost reluată la 11.30.)


A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

6. Propunere de act al Uniunii

Președinta a comunicat că Președintele a declarat admisibilă următoarea propunere de act al Uniunii, în temeiul articolului 46 alineatul (2) din Regulamentul de procedură:

—   Propunere de act al Uniunii depusă de Nicola Caputo, Eric Andrieu, Marc Tarabella, Zbigniew Kuźmiuk, Marco Zullo, José Bové și Luke Ming Flanagan, privind consolidarea poziției fermierilor în lanțul de aprovizionare cu alimente (B8-0303/2017).

În temeiul articolului 46 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, propunerea este trimisă comisiei competente, și anume AGRI, precum și comisiei IMCO pentru aviz.


7. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


7.1. Cerere de ridicare a imunității lui Béla Kovács (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport privind cererea de ridicare a imunității lui Béla Kovács [2016/2266(IMM)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Heidi Hautala (A8-0203/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA-PROV(2017)0232)


7.2. Cotele taxei pe valoarea adăugată aplicate cărților, ziarelor și periodicelor * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește cotele taxei pe valoarea adăugată aplicate cărților, ziarelor și periodicelor [COM(2016)0758 - C8-0529/2016- 2016/0374(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Tom Vandenkendelaere (A8-0189/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Adoptat prin vot unic (P8_TA-PROV(2017)0233)


7.3. Conectivitatea la internet pentru creștere, competitivitate și coeziune: societatea europeană a gigabiților și 5G (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la conectivitatea la internet pentru creștere, competitivitate și coeziune: societatea europeană a gigabiților și 5G [2016/2305(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Michał Boni (A8-0184/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA-PROV(2017)0234)

Intervenții


Arne Gericke, după vot.


7.4. Protecția adulților vulnerabili (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport conținând recomandări către Comisie privind protecția adulților vulnerabili [2015/2085(INL)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Joëlle Bergeron (A8-0152/2017)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA-PROV(2017)0235)


7.5. Introducerea de măsuri comerciale autonome temporare pentru Ucraina ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea de măsuri comerciale autonome temporare pentru Ucraina care completează concesiile comerciale disponibile în temeiul Acordului de asociere [COM(2016)0631 - C8-0392/2016- 2016/0308(COD)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Jarosław Wałęsa (A8-0193/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Adoptat prin vot unic (P8_TA-PROV(2017)0236)

A intervenit Jarosław Wałęsa după vot, pentru a solicita ca acest raport să fie retrimis comisiei competente în fond în vederea negocierilor interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 aliniatul (4) din regulamentul de procedură. Parlamentrul a aprobat cererea.


7.6. Modelul uniform de viză ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1683/1995 din 29 mai 1995 de instituire a unui model uniform de viză [COM(2015)0303 - C8-0164/2015- 2015/0134(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0028/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Adoptat (P8_TA-PROV(2017)0237)


7.7. Cadrul multianual pentru Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE pentru perioada 2018-2022 *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de instituire a unui cadru multianual pentru Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru perioada 2018-2022 [14423/2016 - C8-0528/2016- 2016/0204(APP)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Angelika Mlinar (A8-0177/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUIPROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUIPROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA-PROV(2017)0238)


7.8. Cadrul multianual pentru Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE pentru perioada 2018-2022 (vot)

Propunere de rezoluție B8-0384/2017 (2017/2702(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2017)0239)


7.9. Digitalizarea industriei europene (vot)

Raport referitor la digitalizarea industriei europene [2016/2271(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Reinhard Bütikofer (A8-0183/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2017)0240)


7.10. Noul Consens european privind dezvoltarea - Lumea noastră, demnitatea noastră, viitorul nostru (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0387/2017 și B8-0390/2017 (2017/2586(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0387/2017

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0390/2017

Adoptat (P8_TA-PROV(2017)0241)


7.11. Reziliența ca prioritate strategică a acțiunii externe a UE (vot)

Propunere de rezoluție B8-0381/2017 (2017/2594(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2017)0242)


7.12. Combaterea antisemitismului (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0383/2017 și B8-0388/2017 (2017/2692(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0383/2017

Adoptat (P8_TA-PROV(2017)0243)

(Propunerea de rezoluție B8-0388/2017 a devenit caducă.)


7.13. Conferința ONU la nivel înalt dedicată sprijinirii implementării ODD 14 (Conferința ONU privind oceanele) (vot)

Propunere de rezoluție B8-0382/2017 (2017/2653(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2017)0244)


8. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport Michał Boni - A8-0184/2017
Michela Giuffrida, Daniel Hannan, Petras Auštrevičius, Momchil Nekov, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil și Seán Kelly

Raport Joëlle Bergeron - A8-0152/2017
Daniel Hannan și Reinhard Bütikofer, referitor la intervenția vorbitorului anterior, Notis Marias și Jiří Pospíšil

Raport Jarosław Wałęsa - A8-0193/2017
Momchil Nekov, Petras Auštrevičius, Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Charles Tannock, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil și Seán Kelly

Raport Sylvia-Yvonne Kaufmann - A8-0028/2016
Notis Marias

Raport Angelika Mlinar - A8-0177/2017
Monica Macovei, Bruno Gollnisch și Ruža Tomašić

Propunere de rezoluție referitoare la instituirea unui cadru multianual pentru perioada 2018-2022 pentru Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (2017/2702(RSP)) (B8-0384/2017)
Bruno Gollnisch

Raport Reinhard Bütikofer - A8-0183/2017
Monica Macovei, Michaela Šojdrová, Maria Spyraki, Momchil Nekov, Stanislav Polčák, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Stefano Maullu și Seán Kelly

Propunere de rezoluție referitoare la Declarația comună a Consiliului și reprezentanților guvernelor statelor membre reuniți în Consiliu, a Parlamentului European și a Comisiei referitoare la noul Consens european privind dezvoltarea - Lumea noastră, demnitatea noastră, viitorul nostru (2017/2586(RSP)) (B8-0390/2017)
José Inácio Faria, Bruno Gollnisch și Ruža Tomašić

Propunere de rezoluție: Reziliența ca prioritate strategică a acțiunii externe a UE (2017/2594(RSP)) (B8-0314/2017)
Diane James și Andrejs Mamikins.

Propunere de rezoluție referitoare la combaterea antisemitismului (2017/2692(RSP)) (B8-0388/2017)
Diane James, Michaela Šojdrová, Jan Zahradil, Pascal Durand, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Charles Tannock și Mairead McGuinness

Propunere de rezoluție referitoare la Conferința ONU la nivel înalt dedicată sprijinirii implementării obiectivului de dezvoltare durabilă nr. 14 (Conferința ONU privind oceanele) (2017/2653(RSP)) (B8-0382/2017)
Estefanía Torres Martínez.


9. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


10. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe

În conformitate cu articolul 192 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei ședințe și procesul-verbal al ședinței precedente vor fi supuse aprobării Parlamentului la începutul ședinței următoare.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


11. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarele ședințe vor avea loc între 12 iunie 2017 și 15 iunie 2017.


12. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Ședința a fost ridicată la 12.50.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Bettini, Borrelli, Cofferati, Crowley, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Maštálka, Matera, Mélin, Mosca, Punset

Aviz juridic - Politica de confidențialitate