Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 12 juni 2017 - Straatsburg

6. Samenstelling delegaties

De Voorzitter heeft van de ALDE en ENF-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten: Patricia Lalonde

Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU: Thierry Cornillet

Delegatie voor de betrekkingen met Japan: Auke Zijlstra

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.

Juridische mededeling - Privacybeleid