Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 12 juni 2017 - Strasbourg

6. Delegationernas sammansättning

Grupperna ALDE och ENF hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

delegationen för förbindelserna med Förenta staterna: Patricia Lalonde

delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen: Thierry Cornillet

delegationen för förbindelserna med Japan: Auke Zijlstra

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy