Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 12. juuni 2017 - Strasbourg

8. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)

President teatas, et kirjutab kolmapäeval, 14. juunil 2017 koos nõukogu eesistujaga alla järgmistele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus võrgusisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse kohta siseturul (00009/2017/LEX - C8-0184/2017 - 2015/0284(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (kodifitseeritud tekst) (00012/2017/LEX - C8-0182/2017 - 2016/0345(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv äriühinguõiguse teatavate aspektide kohta (kodifitseeritud) (00057/2016/LEX - C8-0181/2017 - 2015/0283(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kalalaevade omaduste määratlemise kohta (uuesti sõnastatud) (00011/2017/LEX - C8-0176/2017 - 2016/0145(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus rahaturufondide kohta (00059/2016/LEX - C8-0175/2017 - 2013/0306(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus mis käsitleb väärtpaberite avalikul pakkumisel või reguleeritud turul kauplemisele võtmisel avaldatavat prospekti ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/71/EÜ (00063/2016/LEX - C8-0164/2017 - 2015/0268(COD)).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika