Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2017. gada 12. jūnijs - Strasbūra

8. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien, 2017. gada 14. jūnijā, parakstīs turpmāk minētos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru:

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par tiešsaistes satura pakalpojumu pārrobežu pārnesamību iekšējā tirgū (00009/2017/LEX - C8-0184/2017 - 2015/0284(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par Eiropas Savienības preču zīmi (kodificēta redakcija) (00012/2017/LEX - C8-0182/2017 - 2016/0345(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva attiecībā uz sabiedrību tiesību dažiem aspektiem (kodificēta redakcija) (00057/2016/LEX - C8-0181/2017 - 2015/0283(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, kas nosaka zvejas kuģu īpašības (pārstrādāta redakcija) (00011/2017/LEX - C8-0176/2017 - 2016/0145(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par naudas tirgus fondiem (00059/2016/LEX - C8-0175/2017 - 2013/0306(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību regulētā tirgū, un ar ko atceļ Direktīvu 2003/71/EK (00063/2016/LEX - C8-0164/2017 - 2015/0268(COD)).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika