Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 12. kesäkuuta 2017 - Strasbourg

9. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat suullisesti vastattavat kysymykset on vastaanotettu jäseniltä (työjärjestyksen 128 artikla):

- (O-000046/2017) Angélique Delahaye, Miriam Dalli, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Bart Staes, Piernicola Pedicini ja Jean-François Jalkh ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Glyfosaatti (2017/2695(RSP)) (B8-0316/2017)

- (O-000047/2017) Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica ja Kathleen Van Brempt S&D-ryhmän puolesta, Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek ja Massimiliano Salini PPE-ryhmän puolesta komissiolle: Kunnianhimoisen EU:n teollisuusstrategian kehittäminen strategisesti ensisijaista kasvulle, työllisyydelle ja innovoinnille Euroopassa (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017)

- (O-000049/2017) Martina Werner S&D-ryhmän puolesta, Dario Tamburrano EFDD-ryhmän puolesta, Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL-ryhmän puolesta komissiolle: Korvaukset virheellisesti merkityistä energiaan liittyvistä tuotteista (2017/2725(RSP)) (B8-0320/2017).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö