Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2017. gada 12. jūnijs - Strasbūra

9. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 128. pants):

- (O-000046/2017), kuru uzdeva Angélique Delahaye, Miriam Dalli, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Bart Staes, Piernicola Pedicini un Jean-François Jalkh ENVI komitejas vārdā Komisijai: Glifosāts (2017/2695(RSP)) (B8-0316/2017);

- (O-000047/2017), kuru uzdeva Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica un Kathleen Van Brempt S&D grupas vārdā, Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek un Massimiliano Salini PPE grupas vārdā Komisijai: Vērienīgas ES rūpniecības stratēģijas veidošana kā stratēģiska prioritāte izaugsmei, nodarbinātībai un inovācijai Eiropā (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017);

- (O-000049/2017), kuru uzdeva Martina Werner S&D grupas vārdā, Dario Tamburrano EFDD grupas vārdā, Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL grupas vārdā Komisijai: Kompensācija par nepareizi marķētiem energopatēriņu ietekmējošiem ražojumiem (2017/2725(RSP)) (B8-0320/2017).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika