Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 12 juni 2017 - Straatsburg

9. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vragen met verzoek om mondeling antwoord zijn door de leden ingediend (artikel 128 van het Reglement):

- (O-000046/2017) van Angélique Delahaye, Miriam Dalli, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Bart Staes, Piernicola Pedicini en Jean-François Jalkh, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: Glyfosaat (2017/2695(RSP)) (B8-0316/2017);

- (O-000047/2017) van Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica en Kathleen Van Brempt, namens de S&D-Fractie, Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek en Massimiliano Salini, namens de PPE-Fractie, aan de Commissie: Werken aan een ambitieuze industriestrategie voor de EU als een strategische prioriteit voor groei, werkgelegenheid en innovatie in Europa (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017);

- (O-000049/2017) van Martina Werner, namens de S&D-Fractie, Dario Tamburrano, namens de EFDD-Fractie, Michèle Rivasi, namens de Verts/ALE-Fractie, Neoklis Sylikiotis, namens de GUE/NGL-Fractie, aan de Commissie: Compensatie voor verkeerd geëtiketteerde energiegerelateerde producten (2017/2725(RSP)) (B8-0320/2017).

Juridische mededeling - Privacybeleid