Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 12 iunie 2017 - Strasbourg

9. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Deputații au depus următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral (articolul 128 din Regulamentul de procedură):

- (O-000046/2017) adresată de Angélique Delahaye, Miriam Dalli, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Bart Staes, Piernicola Pedicini și Jean-François Jalkh, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Glifosatul (2017/2695(RSP)) (B8-0316/2017);

- (O-000047/2017) adresată de Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica și Kathleen Van Brempt, în numele Grupului S&D, Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek și Massimiliano Salini, în numele Grupului PPE, Comisiei: Elaborarea unei strategii industriale a UE ambițioase ca prioritate strategică pentru creșterea economică, ocuparea forței de muncă și inovarea din Europa (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017);

- (O-000049/2017) adresată de Martina Werner, în numele Grupului S&D, Dario Tamburrano, în numele Grupului EFDD, Michèle Rivasi, în numele Grupului Verts/ALE, Neoklis Sylikiotis, în numele Grupului GUE/NGL, Comisiei: Despăgubiri pentru etichetarea greșită a produselor energetice (2017/2725(RSP)) (B8-0320/2017).

Notă juridică - Politica de confidențialitate