Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 12. júna 2017 - Štrasburg

9. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanci predložili tieto otázky na ústne zodpovedanie (článok 128 rokovacieho poriadku):

– (O-000046/2017), ktorú položili Angélique Delahaye, Miriam Dalli, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Bart Staes, Piernicola Pedicini a Jean-François Jalkh, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Glyfozát (2017/2695(RSP)) (B8-0316/2017);

– (O-000047/2017), ktorú položili Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica a Kathleen Van Brempt, v mene skupiny S&D, Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek a Massimiliano Salini, v mene skupiny PPE, pre Komisiu: Budovanie ambicióznej priemyselnej stratégie EÚ ako strategickej priority pre rast, zamestnanosť a inovácie v Európe (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017);

– (O-000049/2017), ktorú položila Martina Werner, v mene skupiny S&D, Dario Tamburrano, v mene skupiny EFDD, Michèle Rivasi, v mene skupiny Verts/ALE, Neoklis Sylikiotis, v mene skupiny GUE/NGL, pre Komisiu: Odškodnenie za nesprávne označovanie energeticky významných výrobkov (2017/2725(RSP)) (B8-0320/2017).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia