Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 12. junij 2017 - Strasbourg

9. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Poslanci so predložili naslednja vprašanja za ustni odgovor (člen 128 Poslovnika):

- (O-000046/2017), ki so ga postavili Angélique Delahaye, Miriam Dalli, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Bart Staes, Piernicola Pedicini in Jean-François Jalkh v imenu odbora ENVI Komisiji: Glifosat (2017/2695(RSP)) (B8-0316/2017);

- (O-000047/2017), ki so ga postavili Patrizia Toia, Martina Werner, Dan Nica in Kathleen Van Brempt v imenu skupine S&D ter Krišjānis Kariņš, Anne Sander, Jerzy Buzek in Massimiliano Salini v imenu skupine PPE Komisiji: Ambiciozna industrijska strategija EU kot prednostna naloga za rast, delovna mesta in inovacije v Evropi (2017/2732(RSP)) (B8-0319/2017);

- (O-000049/2017), ki ga je postavila Martina Werner v imenu skupine S&D, Dario Tamburrano v imenu skupine EFDD, Michèle Rivasi v imenu skupine Verts/ALEin Neoklis Sylikiotis, v imenu skupine GUE/NGL Komisiji: Nadomestilo škode za nepravilno označene izdelke, povezane z energijo (2017/2725(RSP)) (B8-0320/2017).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov