Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000030/2017 (B8-0315/2017)

Συζήτηση :

PV 12/06/2017 - 10

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017 - Στρασβούργο

10. Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (άρθρο 130β του Κανονισμού) (κατάθεση)

Κατατέθηκαν οι ακόλουθες μείζονος σημασίας επερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση (άρθρο 130β του Κανονισμού):

- (O-000030/2017) που κατέθεσαν οι Beatrix von Storch, Daniela Aiuto, Kristina Winberg και Joëlle Bergeron, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, προς την Επιτροπή: Εορτασμός της διεθνούς ημέρας για την οικογένεια 2017: προώθηση του ρόλου των γονέων στην εξασφάλιση ποιοτικής εκπαίδευσης για τα παιδιά τους (2017/2736(RSP)) (B8-0315/2017)·

- (O-000035/2017) που κατέθεσαν οι Curzio Maltese και Martina Michels, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, προς την Επιτροπή: Πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο και συντακτική ευθύνη (2017/2737(RSP)) (B8-0318/2017).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου