Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 12 juni 2017 - Straatsburg

12. Regeling van de werkzaamheden

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van juni 2017 (PE 605.662/PDOJ) is rondgedeeld. Hierop zijn geen wijzigingen voorgesteld.

De agenda wordt aldus vastgesteld.

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

Juridische mededeling - Privacybeleid