Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2147(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0209/2017

Внесени текстове :

A8-0209/2017

Разисквания :

PV 12/06/2017 - 14
CRE 12/06/2017 - 14

Гласувания :

PV 13/06/2017 - 5.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0253

Протокол
Понеделник, 12 юни 2017 г. - Страсбург

14. Оценка на изпълнението на програма „Хоризонт 2020“ (разискване)
CRE

Доклад относно оценката на изпълнението на програма „Хоризонт 2020“ с оглед на междинната ѝ оценка и предложението за Деветата рамкова програма [2016/2147(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0209/2017)

Soledad Cabezón Ruiz представи доклада.

Изказа се Carlos Moedas (член на Комисията).

Изказаха се: Nils Torvalds (докладчик по становището на комисията BUDG), Matthijs van Miltenburg (докладчик по становището на комисията REGI), Barbara Kudrycka, от името на групата PPE, Patrizia Toia, от името на групата S&D, Anneleen Van Bossuyt, от името на групата ECR, Lieve Wierinck, от името на групата ALDE, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Florent Marcellesi, от името на групата Verts/ALE, Jerzy Buzek, Carlos Zorrinho, Kazimierz Michał Ujazdowski, Pavel Telička, Gunnar Hökmark, Krystyna Łybacka и Henna Virkkunen.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

Изказа се Clare Moody.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică и Krzysztof Hetman.

Изказаха се: Carlos Moedas и Soledad Cabezón Ruiz.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.9 от протокола от 13.6.2017 г г.

Правна информация - Политика за поверителност