Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2147(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0209/2017

Teksty złożone :

A8-0209/2017

Debaty :

PV 12/06/2017 - 14
CRE 12/06/2017 - 14

Głosowanie :

PV 13/06/2017 - 5.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0253

Protokół
Poniedziałek, 12 czerwca 2017 r. - Strasburg

14. Przegląd wdrażania programu „Horyzont 2020” (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie przeglądu wdrażania programu „Horyzont 2020” w celu dokonania jego okresowej oceny oraz przygotowania wniosku dotyczącego 9. programu ramowego [2016/2147(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0209/2017)

Soledad Cabezón Ruiz przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Carlos Moedas (członek Komisji).

Głos zabrali: Nils Torvalds (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Matthijs van Miltenburg (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Barbara Kudrycka w imieniu grupy PPE, Patrizia Toia w imieniu grupy S&D, Anneleen Van Bossuyt w imieniu grupy ECR, Lieve Wierinck w imieniu grupy ALDE, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Florent Marcellesi w imieniu grupy Verts/ALE, Jerzy Buzek, Carlos Zorrinho, Kazimierz Michał Ujazdowski, Pavel Telička, Gunnar Hökmark, Krystyna Łybacka i Henna Virkkunen.

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrała Clare Moody.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Michaela Šojdrová, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică i Krzysztof Hetman.

Głos zabrali: Carlos Moedas i Soledad Cabezón Ruiz.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.9 protokołu z dnia 13.6.2017.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności