Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0384(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A8-0070/2017

Rozpravy :

PV 12/06/2017 - 15
CRE 12/06/2017 - 15

Hlasování :

PV 13/06/2017 - 5.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0250

Zápis
Pondělí, 12. června 2017 - Štrasburk

15. Stavební kameny politiky soudržnosti EU po roce 2020 – Větší zapojování partnerů a zviditelňování výsledků evropských strukturálních a investičních fondů – Zvláštní opatření k poskytnutí dodatečné podpory členským státům zasaženým přírodními katastrofami ***I (rozprava)
CRE

Zpráva o stavebních kamenech politiky soudržnosti EU po roce 2020 [2016/2326(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Kerstin Westphal (A8-0202/2017)

Zpráva o větším zapojování partnerů a zviditelňování výsledků evropských strukturálních a investičních fondů [2016/2304(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Daniel Buda (A8-0201/2017)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o zvláštní opatření k poskytnutí dodatečné podpory členským státům zasaženým přírodními katastrofami [COM(2016)0778 - C8-0489/2016 - 2016/0384(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Iskra Mihaylova (A8-0070/2017)

Kerstin Westphal, Daniel Buda a Iskra Mihaylova uvedli zprávy.

Vystoupila Corina Crețu (členka Komise).

Vystoupili: Jan Olbrycht (zpravodaj výboru BUDG), Claude Rolin (zpravodaj výboru EMPL), Krzysztof Hetman za skupinu PPE, a Derek Vaughan za skupinu S&D.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

Vystoupili: Ruža Tomašić za skupinu ECR, Matthijs van Miltenburg za skupinu ALDE, Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL, Terry Reintke za skupinu Verts/ALE, Rosa D'Amato za skupinu EFDD, Olaf Stuger za skupinu ENF, Zoltán Balczó – nezařazený poslanec, Salvatore Cicu, Constanze Krehl, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Dimitrios Papadimoulis, James Carver, Lampros Fountoulis, Andrey Novakov, Michela Giuffrida, Martina Michels, Laura Agea, Maria Spyraki, Elena Gentile a Liliana Rodrigues.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ricardo Serrão Santos, Maria Grapini a Olga Sehnalová.

Vystoupili: Corina Crețu, Kerstin Westphal, Daniel Buda a Iskra Mihaylova.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.10, bod 5.1 a bod 5.6 zápisu ze dne 13.6.2017.

Právní upozornění - Ochrana soukromí