Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0384(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A8-0070/2017

Forhandlinger :

PV 12/06/2017 - 15
CRE 12/06/2017 - 15

Afstemninger :

PV 13/06/2017 - 5.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0250

Protokol
Mandag den 12. juni 2017 - Strasbourg

15. Byggesten til EU’s samhørighedspolitik efter 2020 - Større partnerengagement og større synlighed i forbindelse med gennemførelsen af de europæiske struktur- og investeringsfonde - Specifikke foranstaltninger med hensyn til at yde supplerende bistand til medlemsstater, der er ramt af naturkatastrofer ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om byggesten til EU’s samhørighedspolitik efter 2020 [2016/2326(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Kerstin Westphal (A8-0202/2017)

Betænkning om større partnerengagement og større synlighed i forbindelse med gennemførelsen af de europæiske struktur- og investeringsfonde [2016/2304(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Daniel Buda (A8-0201/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår specifikke foranstaltninger med hensyn til at yde supplerende bistand til medlemsstater, der er ramt af naturkatastrofer [COM(2016)0778 - C8-0489/2016 - 2016/0384(COD)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Iskra Mihaylova (A8-0070/2017)

Kerstin Westphal, Daniel Buda og Iskra Mihaylova forelagde betænkningerne.

Indlæg af Corina Crețu (medlem af Kommissionen).

Talere: Jan Olbrycht (ordfører for udtalelse fra BUDG), Claude Rolin (ordfører for udtalelse fra EMPL), Krzysztof Hetman for PPE-Gruppen, og Derek Vaughan for S&D-Gruppen.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Talere: Ruža Tomašić for ECR-Gruppen, Matthijs van Miltenburg for ALDE-Gruppen, Younous Omarjee for GUE/NGL-Gruppen, Terry Reintke for Verts/ALE-Gruppen, Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen, Olaf Stuger for ENF-Gruppen, Zoltán Balczó, løsgænger, Salvatore Cicu, Constanze Krehl, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Dimitrios Papadimoulis, James Carver, Lampros Fountoulis, Andrey Novakov, Michela Giuffrida, Martina Michels, Laura Agea, Maria Spyraki, Elena Gentile og Liliana Rodrigues.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ricardo Serrão Santos, Maria Grapini og Olga Sehnalová.

Talere: Corina Crețu, Kerstin Westphal, Daniel Buda og Iskra Mihaylova.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.10, punkt 5.1 og punkt 5.6 i protokollen af 13.6.2017.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik