Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0384(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0070/2017

Keskustelut :

PV 12/06/2017 - 15
CRE 12/06/2017 - 15

Äänestykset :

PV 13/06/2017 - 5.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0250

Pöytäkirja
Maanantai 12. kesäkuuta 2017 - Strasbourg

15. EU:n koheesiopolitiikan rakentaminen vuoden 2020 jälkeen - Kumppanien osallisuuden ja näkyvyyden lisääminen Euroopan rakenne- ja investointirahastojen toiminnassa - Erityistoimenpiteet lisätuen antamiseksi luonnonmullistuksista kärsiville jäsenvaltioille ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö EU:n koheesiopolitiikan rakentamisesta vuoden 2020 jälkeen [2016/2326(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Kerstin Westphal (A8-0202/2017)

Mietintö kumppanien osallisuuden ja näkyvyyden lisäämisestä Euroopan rakenne- ja investointirahastojen toiminnassa [2016/2304(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Daniel Buda (A8-0201/2017)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta erityistoimenpiteiden osalta, jotka koskevat lisätuen antamista luonnonmullistuksista kärsiville jäsenvaltioille [COM(2016)0778 - C8-0489/2016 - 2016/0384(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Iskra Mihaylova (A8-0070/2017)

Kerstin Westphal, Daniel Buda ja Iskra Mihaylova esittelivät mietinnöt.

Corina Crețu (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Jan Olbrycht (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Claude Rolin (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Krzysztof Hetman PPE-ryhmän puolesta ja Derek Vaughan S&D-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Puheenvuorot: Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta, Matthijs van Miltenburg ALDE-ryhmän puolesta, Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta, Terry Reintke Verts/ALE-ryhmän puolesta, Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, Olaf Stuger ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Zoltán Balczó, Salvatore Cicu, Constanze Krehl, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Dimitrios Papadimoulis, James Carver, Lampros Fountoulis, Andrey Novakov, Michela Giuffrida, Martina Michels, Laura Agea, Maria Spyraki, Elena Gentile ja Liliana Rodrigues.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ricardo Serrão Santos, Maria Grapini ja Olga Sehnalová.

Puheenvuorot: Corina Crețu, Kerstin Westphal, Daniel Buda ja Iskra Mihaylova.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: kohta 5.10, kohta 5.1 ja istunnon pöytäkirja 13.6.2017, kohta 5.6.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö