Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/0384(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

A8-0070/2017

Viták :

PV 12/06/2017 - 15
CRE 12/06/2017 - 15

Szavazatok :

PV 13/06/2017 - 5.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0250

Jegyzőkönyv
2017. június 12., Hétfő - Strasbourg

15. A 2020 utáni uniós kohéziós politika alapelemei – A partnerek növekvő bevonása és az európai strukturális és beruházási alapok teljesítményének láthatósága – A természeti katasztrófák által sújtott tagállamok részére további támogatást biztosító külön intézkedések ***I (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

Jelentés a 2020 utáni uniós kohéziós politika alapelemeiről [2016/2326(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Kerstin Westphal (A8-0202/2017)

Jelentés a partnerek növekvő bevonásáról és az európai strukturális és beruházási alapok teljesítményének láthatóságáról [2016/2304(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Daniel Buda (A8-0201/2017)

Jelentés az 1303/2013/EU rendeletnek a természeti katasztrófák által sújtott tagállamok részére további támogatást biztosító külön intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0778 - C8-0489/2016 - 2016/0384(COD)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Iskra Mihaylova (A8-0070/2017)

Kerstin Westphal, Daniel Buda és Iskra Mihaylova előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Corina Crețu (a Bizottság tagja).

Felszólal: Jan Olbrycht (a BUDG bizottság véleményének előadója), Claude Rolin (az EMPL bizottság véleményének előadója), Krzysztof Hetman, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, és Derek Vaughan, a(z) S&D képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

Felszólal: Ruža Tomašić, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Matthijs van Miltenburg, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Younous Omarjee, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Terry Reintke, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Rosa D'Amato, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Olaf Stuger, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Balczó Zoltán, független, Salvatore Cicu, Constanze Krehl, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Dimitrios Papadimoulis, James Carver, Lampros Fountoulis, Andrey Novakov, Michela Giuffrida, Martina Michels, Laura Agea, Maria Spyraki, Elena Gentile és Liliana Rodrigues.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Sógor Csaba, Nicola Caputo, Ricardo Serrão Santos, Maria Grapini és Olga Sehnalová.

Felszólal: Corina Crețu, Kerstin Westphal, Daniel Buda és Iskra Mihaylova.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 5.10. pont , 5.1. pont és 2017.6.13-i jegyzőkönyv, 5.6. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat