Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/0384(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A8-0070/2017

Debatai :

PV 12/06/2017 - 15
CRE 12/06/2017 - 15

Balsavimas :

PV 13/06/2017 - 5.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0250

Protokolas
Pirmadienis, 2017 m. birželio 12 d. - Strasbūras

15. ES sanglaudos politikos po 2020 m. pagrindiniai elementai - Partnerių dalyvavimo ir Europos struktūrinių ir investicijų fondų veiklos rezultatų matomumo didinimas - Specialios priemonės, pagal kurias leidžiama nuo stichinių nelaimių nukentėjusioms valstybėms narėms teikti papildomą pagalbą ***I (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl ES sanglaudos politikos po 2020 m. pagrindinių elementų [2016/2326(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėja: Kerstin Westphal (A8-0202/2017)

Pranešimas dėl didesnio partnerių dalyvavimo ir matomumo užtikrinant Europos struktūrinių ir investicijų fondų veiksmingumą [2016/2304(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Daniel Buda (A8-0201/2017)

Pranešimo projektas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatos dėl specialių priemonių, kad būtų galima nuo stichinių nelaimių nukentėjusioms valstybėms narėms teikti papildomą pagalbą [COM(2016)0778 - C8-0489/2016 - 2016/0384(COD)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėja: Iskra Mihaylova (A8-0070/2017)

Kerstin Westphal, Daniel Buda ir Iskra Mihaylova pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo Corina Crețu (Komisijos narė).

Kalbėjo: Jan Olbrycht (BUDG komiteto nuomonės referentas), Claude Rolin (EMPL komiteto nuomonės referentas), Krzysztof Hetman PPE frakcijos vardu, ir Derek Vaughan S&D frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu, Matthijs van Miltenburg ALDE frakcijos vardu, Younous Omarjee GUE/NGL frakcijos vardu, Terry Reintke Verts/ALE frakcijos vardu, Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu, Olaf Stuger ENF frakcijos vardu, Zoltán Balczó, nepriklausomas Parlamento narys, Salvatore Cicu, Constanze Krehl, Notis Marias, Petras Auštrevičius, Dimitrios Papadimoulis, James Carver, Lampros Fountoulis, Andrey Novakov, Michela Giuffrida, Martina Michels, Laura Agea, Maria Spyraki, Elena Gentile ir Liliana Rodrigues.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ricardo Serrão Santos, Maria Grapini ir Olga Sehnalová.

Kalbėjo: Corina Crețu, Kerstin Westphal, Daniel Buda ir Iskra Mihaylova.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 5.10 punktas, 5.1 punktas ir 2017 06 13 protokolo 5.6 punktas

Teisinė informacija - Privatumo politika